Kazimiera is 70 years old and lives in a small village, located a few miles away from her hometown. She finished 8 classes in a  public school, after which she planned to go to high school. She had many a discussion with the parents, because she came from a farm and parents wanted her to stay at  home and help them and two older sisters. She had her dreams however to become a teacher. Therefore, she secretly from her parents, she was spending her free time in the attic and  was reading  books.

ola13

Zobacz biografię Kazimiery/ biography of Kazimiera

 

Pani Kazimiera ma 70 lat i mieszka w małym miasteczku gminnym, oddalonym kilka kilometrów od jej rodzinnej miejscowości. Skończyła 8 klas państwowej szkoły podstawowej, po której planowała iść do liceum ogólnokształcącego, zwanego przez nią „ogólniakiem”. Stoczyła niejedną dyskusję z rodzicami, ponieważ pochodziła z gospodarstwa rolnego i miała zostać w domu i pomagać rodzicom i dwóm starszym siostrom.