Krystyna was born in 1949 in a tiny village near Kłodzko in Bierkowice. It was where , along with their parents and four sisters, she spent her childhood and early youth.

 

Pani Krystyna urodziła się w 1949 roku w malutkiej wiosce pod Kłodzkiem, w Bierkowicach. To tam, wraz z rodzicami i 4 swoimi siostrami, spędziła dzieciństwo i wczesną młodość.

ola1

Zobacz biografię Krystyny/ biography of Krystyna