My name is Leokadia Oblizajek. I was born on May 6, 1944. You want to talk about my education. It did not look so colorful as young people have now.

In short, it is my education path: first I graduated from vocational school as a seamstress. Another I was developing tailor skills. Now I study myself for example I read cook. Moreover, mygranddaughter taught me the basics of English. Also I went to Yoga classes.

ola18

Zobacz biografię Leokadii/ biography of Leokadia

 

Nazywam się Leokadia Oblizajek, urodziłam się  6 maja 1944 roku. Chcesz porozmawiać o mojej edukacji. Nie wyglądała ona tak kolorowo jak młodzi ludzie mają teraz.