About the GEM/ o projekcie GEM

14/07/2013

strona projektuGEM/website of project

ola-gem

Inter-Generational European Memories (Europejskie Międzygenracyjne Wspomnienia) to projekt realizowany w ramach programu partnerskiego Grundtvig od września 2012 do lipca 2014. Bezpośrednio jest w niego zaangażowane 6 europejskich organizacji z 6 krajów: Polski, Turcji, Francji, Austrii, Włoch oraz Hiszpanii.

Istota projektu polega na zebraniu z uczestniczących krajów wspomnień seniorów, dotyczących ludzi, miejsc oraz wydarzeń, ważnych dla szerszej społeczności lokalnej. Działania koncentrują się w trzech obszarach: systematyczne opracowywanie i zapis wspomnień seniorów (WSPOMNIENIA), transmisja wiedzy przy pomocy internetowych technologii komunikacyjnych i w trakcie kursów językowych (AKTYWNE STARZENIE) oraz dialog międzypokoleniowy (SOLIDARNOŚĆ POKOLEŃ). Stosując metody pracy tradycyjne oraz innowacyjne, seniorzy posiadający  braki w użytkowaniu nowych technologii, jak i języka obcego będą mieli okazję uzyskać odpowiednie kompetencje w tych obszarach.
W trakcie realizacji projektu uzyskamy wyniki badań w zakresie procesów edukacyjnych seniorów, stosując metodę biograficznej. Każdy z partnerów projektu, prowadząc kursy komputerowe/ językowe, poinstruuje seniorów w  jaki sposób tworzyć  biografię.  Materiały zostaną wgrane do wspólnego zbioru i zaprezentowane w przestrzeni interentowej. Użycie technologii internetowych umożliwi stworzenie encyklopedii wspomnień: “Małej księgi pamięci” z opisem ludzi, miejsc i zdarzeń mających według seniorów znaczenie dla szerszej społeczności lokalnej. Materiał zostanie również wgrany do sieci i dołączony do zbioru European Shared Treasure. Dzięki zastosowaniu powyższych rozwiązań, rezultaty projektu mogą stać się częścią szerszego europejskiego dziedzictwa kulturowego.

Projekt inter-Generational European Memories zakłada zrealizowanie 96 mobilności, które staną się wsparciem dla idei europejskich mobilności uczniów i profesjonalistów zajmujących się edukacją dorosłych. Ponadto jednym z celów projektu jest zwiększenie wiedzy na temat krajów uczestniczących oraz ich kultury. Duży zasięg geograficzny projektu (Włochy, Polska, Francja, Turcja, Hiszpania i Austria) jeśli chodzi o mobilności i spotkania, zagwarantuje odpowiedni proces wymiany międzykulturowej idei, dzięki któremu z kolei wzrośnie poziom tolerancji oraz zrozumienia dla obywateli innych europejskich krajów.
Celem projektu GEM jest zorganizowanie międzynarodowej konferencji naukowej, na której zostaną zaprezentowane szczegóły projektu, encyklopedia „Mała księga pamięci” oraz wyniki badań przeprowadzonych metodą biograficzną. Jednym z rezultatów będzie publikacja naukowa, zawierająca: szczegóły metodologiczne, koncepcje badań oraz informacje na temat osiągniętych założeń projektu.

Dodaj komentarz