My name is Richard Chrapek. I was  born  on 26 January , 1939. My education did not look like your Magda. I experienced much  more difficulties.

ola22

Zobacz biografię Rzyszarda/ Biography of Ryszard

Nazywam się Ryszard Chrapek urodziłem się 26 stycznia 1939. Moja edukacja nie wyglądała tak jak twoja Magda. Miałem dużo trudniej.