I was born in February 1927, and it was not an easy time. I belong to the generation that survived the Second World War. I have to admit that my life was  also difficult before and after the war.

 

ola11

Zobacz biografię Żołnierza/ biography of soldier

 

Urodziłem się w lutym 1927 roku i nie był to łatwy czas. Należę do pokolenia, które przeżyło II Wojnę Światową, choć muszę powiedzieć, że ani przed wojną, ani po niej nie żyło nam się lekko.