My name is Maria Pacholak. I was born on 15 October 1933 in the village Ruszków. Before I started my education my childhood was  interrupted by the second war. In 1940,  I was deported with my parents to Germany. I returned to Poland in 1945. During the war I didn’t go to school, there was no such possibility for Polish children in Germany. However, among the workers there was an educated Polish officer who  was visiting our   home in the evenings and  taught me and three other children the native alphabet, as well as reading and writing in Polish. I lived among the Germans, so I learned the German language. However, no further study is lost.

 

ola20

Zobacz biografię Marii/ biography of Maria

 

Nazywam się Maria Pacholak. Urodziłam się 15.10.1933 we wsi Ruszków. Zanim nawet rozpoczęłam edukację przerwała ją wojna. W 1940 roku zostałam zaś wywieziona z Rodzicami do Niemiec, skąd wróciliśmy dopiero w 1945 roku. W czasie wojny nie chodziłam do szkoły, nie było takich możliwości dla polskich dzieci. Jednak wśród robotników znalazł się wykształcony polski oficer, który przychodził wieczorami po pracy do moich rodziców i mnie oraz trójkę innych dzieci uczył ojczystego alfabetu, a także czytania i pisania. Przebywając na co dzień wśród wielu Niemców nauczyłam się też języka niemieckiego ze słuchu. Jednak bez dalszej nauki to przepadło. Dziś potrafię powiedzieć tylko kilka zwrotów. Wielka szkoda, języki otwierają przecież horyzonty.